Wollsjö säteri

Wollsjö säteri

Välkommen

Wollsjö säteri är medeltida. Gården renoverades i slutet av 1700- talet och utgör i dag en relativt intakt 1700-talsmiljö. Kring gården har Vollsjö by och senare Vollsjö samhälle vuxit fram. Säteriet har ägts av en rad danska och svenska adelsfamiljer. Det blev så småningom kungsgård och arealen minskade senare i takt med att Vollsjö växte. Bland sentida ägare märks Ola Flygare, eller Jon Esping som patron på säteriet heter i Fritiof Nilsson Piratens berömda roman Bock i örtagård, som utspelas på Wollsjö säteri (Gottorp säteri i romanen).